• Català
  • Español

Permís D+E

Permís D + E Autocars

El permís de conducció de la classe D + E autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe D i un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeixi de 750 kg.

L'edat mínima per obtenir-lo serà de vint anys complerts.

Comments are closed.