• Català
  • Español

Portfolio Category: Camions

Permís C1

Permís C1

El permís de conducció de la classe C1 autoritza a conduir automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3500 kg i no sobrepassi els 7.500 kg, dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un...

Read more

Permís C

Permís C

El permís de conducció de la classe C autoritza a conduir automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada...
Read more

Permís C+E

Permís C+E

El permís de conducció de la classe C + E autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada del qual excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.

L'edat...
Read more