• Català
  • Español

Portfolio Category: Cotxes

Permís B

Permís B

Autoritza a conduir automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 750 kg. Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís...
Read more

Permís B-96

Permís B-96

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 4.250 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles. L'edat mínima per obtenir-lo serà...
Read more

Permís B+E

Permís B+E

El permís de conducció de la classe B + E autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 3500 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles. L'edat mínima...
Read more