• Català
  • Español

Permís C

Permís C

El permís de conducció de la classe C autoritza a conduir automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg.

L'edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.

Comments are closed.