• Català
  • Español

Què es el CAP? Qui l’ha de tenir?

Què es el CAP? Qui l’ha de tenir?

El Certificat de Capacitació professional és indispensable per a conductors professionals de vehicles per al transport de mercaderies camions i de passatgers. Si el que vols és una sortida professional, el CAP te’n ofereix moltes, segueix llegint...

En què consisteix el Certificat de Capacitació Professional?

És una acreditació indispensable per a conduir camions i autocars. La seva validesa és exigible a tots els conductors amb permisos emesos posteriorment al 2008 en el cas del permís D, i al 2009 en el cas del permís C.  A més, cal renovar-lo cada 5 anys.

L’acreditació es va instaurar a l’estat espanyol per tal d’equiparar la normativa a l’europea que ja obligava a obtenir aquest certificat des de 2003.

Es pot realitzar el CAP a partir dels 18 anys, és un dels canvis introduïts a la normativa de circulació aquest 2021.

Qui emet el CAP, com el puc obtenir?

Les administracions són les encarregades d’autoritzar els centres segons uns requisits concrets que han de complir. Autoescola Lloret som centre autoritzat per impartir els cursos CAP, Certificat d'Aptitud per als Conductors Professionals.

Cal diferenciar entre el CAP inicial i la formació contínua

El CAP inicial s’obté després de superar una prova en relació al curs realitzat. Una vegada obtinguda es podrà fer servir l’acreditació CAP juntament amb el carnet corresponent. El CAP inicial s’imparteix en dues modalitats: normal (de 280 hores) i accelerada (140 hores).

Es pot realitzar el CAP sense tenir el carnet corresponent? Si. Però sense el carnet no servirà per a res. El més comú és realitzar els dos cursos alhora.

La prova que acredita que s’ha superat la formació inicial del CAP es composa d’un examen tipus test de 100 preguntes amb 4 alternatives.

El CAP de formació contínua és el curs que cal realitzar per a renovar el CAP cada 5 anys. L’objectiu és mantenir els coneixements i actualitzar-los si és necessari i sobretot conscienciar de la importància de racionalitzar el consum i donar importància a la seguretat. El curs es realitza amb 35 hores i no cap passar amb prova.

Qui fa els exàmens del CAP i cada quan hi ha convocatòries?

Les proves les convoca directament l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma corresponent i es convoquen com a mínim 6 vegades l’any. Els alumnes que cursen el CAP inicial tenen un termini màxim de sis mesos per a realitzar la prova.

Autoescola Lloret és centre autoritzat per a fer el CAP

Com a centre autoritzat, l’equip i les instal·lacions d’Autoescola Lloret han de complir uns requisits:

  • Permetre inspeccions que puguin fer els organismes pertinents per a l’autorització
  • Comunicar qualsevol canvi pel consentiment
  • Donar la informació i formació al personal i professorat sobre la reglamentació més recent
  • Mantenir els elements personals i materials certificats per a l’autorització
  • Impartir els cursos en concordança amb el model homologat per a l’administració
  • Vehicles per a la realització de les pràctiques corresponents

A més, els centres autoritzats, com el cas d’Autoescola Lloret, hem de comptar amb formadors especialitzats en la impartició de formació vial, conducció racional, transport de mercaderies perilloses, equips i mitjans d’extinció d’incendis, logística i transport per carretera i primers auxilis.

Si t’estàs plantejant canviar el rumb de la teva vida professional i dedicar-te al transport, vine a qualsevol dels nostres centres de formació i t’explicarem tots els detalls sobre el CAP.

Fonts: Transeop i Actualidad Motor

No Comments Yet.

Leave A Reply